Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #924694

Aşağıdakilerden hangisi İkincil paydaşlardan biridir?


Hissedarlar ya da yatırımcılar

Çalışanlar ve yöneticiler

Müşteriler ve yerel yöneticiler

Tedarikçiler ve diğer iş partnerleri

Devlet ve STK’lar


Yanıt Açıklaması:

Daha geniş bir anlama göre paydaşlar, üretim, politika ve iş sürecinde kurumun etkinliğinden etkilenen bu kişi ve gruplar birincil ve ikincil sosyal paydaşlar olarak da gruplandırılmaktadır: Birincil paydaşların etkileşim düzeyi yüksektir ve kurumun hayatta kalması için hayati önem taşımaktadır. Bunlar, hissedarlar ya da yatırımcılar, çalışanlar ve yöneticiler, müşteriler ve yerel yöneticiler, tedarikçiler ve diğer iş partnerlerinden oluşmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum