Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #955069

Caroll’un sosyal sorumluluk piramidinin en alt kısmında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?


Ekonomik sorumluluklar

Yasal sorumluluklar

Etik sorumluluklar

Hayırsever sorumluluklar

Stratejik sorumluluklar


Yanıt Açıklaması:

Sosyal sorumluluğun daha iyi anlaşılması için Caroll’un (1991), ekonomik, yasal, etik ve hayırsever sorumlulukları kapsadığını açıkladığı stratejik tanıma bakmak yerinde olur: "Sosyal sorumluluk kavramı, kurumun iyi bir vatandaş olarak hareket ettiği anlamına gelir.” Carroll'un oluşturduğu KSS piramidi, sosyal açıdan sorumlu bir kurumun aynı zamanda “kar elde etmesi, kanunlara uyması, etik olması ve iyi bir kurumsal vatandaş olması için çalıştığını göstermektedir. Ekonomik performansı en temel fonksiyon olarak kabul edilmekte ve (piramidin altındaki yer alır) ve yasal, etik ve hayırsever sorumluluklar (en üstteki uç kısım) yukarıya doğru hareket ederek bir piramit şeklini oluşturmaktadır. Doğru yanıt A’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum