Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #978110

  • Kârlılığı sağlamak (ekonomik sorumluluk)
  • Kanunlara uymak (yasal sorumluluk)
  • Etik davranma taahhüdü vermek (etik sorumluluk)
  • Hayırseverlik yoluyla geri vermek

Yukarıda verilenler aşağıdaki hangi kavramdan yerine getirilmesi gereken beklentilerdir?


Kurumsal Vatandaşlık

Kurumsal Yönetişim

Sürdürülebilir Kalkınma

İş Etiği

Toplumsal Kalkınma


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal vatandaşlığı sadece kurum ve çalışanlar arasında değil paydaşlar arasındaki ilişki olarak
tanımlamaktadır. Bu kurumsal vatandaşlıktan ise beklentileri dört bileşen altında belirlemiştir Carroll,
(1998),
1. Kârlılığı sağlamak (ekonomik sorumluluk)
2. Kanunlara uymak (yasal sorumluluk)
3. Etik davranma taahhüdü vermek (etik sorumluluk)
4. Hayırseverlik yoluyla geri vermek (kurumsal yardımların taahhüdü. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum