Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #478413

I.Rekabeti düzenleyen yasalar

II.Tüketiciyi koruyan yasalar

III.Çalışanların memnuniyetini koruyan yasalar

IV.İşletmeyi koruyan yasalar

V.İşletmenin yönetim yapısını düzenleyen yasalar

İşletmelerin uymaları gereken yasalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve IV

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

İşletmelerin uymaları gereken yasalar, rekabeti düzenleyen yasalar, tüketiciyi koruyan yasalar, çevreyi koruyan yasalar ve eşitlik ve güvenliği sağlayan yasalar ve hissedarlarla ilgili yasalar olmak üzere beş başlık altında incelenmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum