Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #67002

Kurumsal sosyal sorumluluğun dört boyutta incelenebileceğini ifade eden Carroll'un modelinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?


Gönüllü sorumluluklar
Ahlaki sorumluluklar
Yasal sorumluluklar
Bireysel sorumluluklar
Ekonomik sorumluluklar

Yanıt Açıklaması: Carroll kurumsal sosyal sorumluluğun dört boyutta incelenebileceğini ifade etmektedir. Bunlar, ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü sorumluluklardır. Carroll, bu dört boyuttan oluşan bir sosyal sorumluluk modeli geliştirmiştir. Doğru cevap D seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum