Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #67005

Mehmet Bey işletmesinde bir takım kurallara dikkat etmeye çalışmaktadır. 1. 18 yaşın altındaki çocukları çalıştırmamaktadır. 2. Çalışanlarını haftada 48 saatten fazla çalıştırmamaktadır. 3. Fazla mesailer haftalık 14 saati geçmemektedir. Mehmet Bey'in uygulamalarından hangisi doğrudur?


1 ve 2
Yalnız 1
Yalnız 2
2 ve 3
1 ve 3

Yanıt Açıklaması: Belli bir yaşın altında çocuk işçi çalıştırmanın önüne geçmek amacıyla 15 yaşın altındaki çocukların yasal olarak çalıştırılmasının önüne geçilmek için düzenleme yapılmıştır.Çalışanlar haftalık 48 saatten fazla çalıştırılmaması ve kısa dönemli olağanüstü iş koşulları hariç fazla mesailerin haftalık 12 saati geçmemesi yasalarla belirlenmiştir. Doğru cevap C seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum