Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #67112

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin yasal sorumluluklarından biridir?


Yeni iş alanları yaratmak
Yaratıcılığı teşvik etmek
Vatandaşların ekonomik çıkarlarını çeşitlendirmek
Gerçek değerde mal ve hizmet üreterek müşterileri tatmin etme
Sendika Kurma ve Toplu Pazarlık Hakkı

Yanıt Açıklaması: İşletmelerin ekonomik faaliyetlerini sürdürürken belli bir yasal çerçeveyi de göz önünde bulundurmaları önem taşımaktadır. Yasal çerçeve aynı zamanda işletmeler için ahlaki ilkelerin bir boyutunu oluşturmaktadır. İşletmenin ekonomik faaliyetlerini sürdürürken uyması gereken ilkeler ve değerler yasa koyucular tarafından belirlenmiştir. İşletmelerin uymaları gereken yasalar, rekabeti düzenleyen yasalar, tüketiciyi koruyan yasalar, çevreyi koruyan yasalar ve eşitlik ve güvenliği sağlayan yasalar ve hissedarlarla ilgili yasalar olmak üzere beş başlık altında incelenebilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum