Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #870899

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi paydaşlardan biridir?


Devlet

Çalışanlar

Rakipler

Sendikalar

Tedarikçiler


Yanıt Açıklaması:

Paydaş teorisi kapsamında, paydaşlar kurum içi ve kurum dışı paydaşlar olarak iki grupta ele alınmaktadır. Kurum içi paydaşlar, hissedarlar ve çalışanlardan oluşur. Kurum dışı paydaşlar ise toplum, devlet, müşteriler, tedarikçiler, rakipler, yerel idareler, sendikalar ve her kuruma göre değişen, kurumun etkileşim içerinde olduğu kesimlerden oluşur.

Yorumlar
  • 0 Yorum