Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #870902

Aşağıdakilerden hangisi birincil sosyal paydaşlardan biridir?


Müşteriler

STK

Devlet

Medya

Rakip


Yanıt Açıklaması:

Birincil paydaşların etkileşim düzeyi yüksektir ve kurumun hayatta kalması için hayati önem taşımaktadır. Bunlar, hissedarlar ya da yatırımcılar, çalışanlar ve yöneticiler, müşteriler ve yerel yöneticiler, tedarikçiler ve diğer iş partnerlerinden oluşmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum