Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #912891

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının gelişiminde içsel ve dışsal faktörler etkili olmaktadır. Hangisi ülkelerinin politik yapılarının ve politik çevre faktörlerinin kurumsal sosyal sorumluluğa etkisini açıklamaktadır?


Pazara ulaşım

Kurumsal yönetim boşlukları

Yatırım teşvikleri

Politik reform

Kültürel gelenek


Yanıt Açıklaması:

Politik reform, ülkelerinin politik yapılarının ve politik çevre faktörlerinin kurumsal sosyal sorumluluğa etkisini açıklamaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum