Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #955073

Ekonomik Gelişme Komitesinin üç eşmerkezli halka modelinin orta halkasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?


Ekonomik sorumluluklar

Etik sorumluluklar

Stratejik sorumluluklar

Çalışan haklarına yönelik sorumluluklar

Toplumsal çevreyi geliştirme sorumlulukları


Yanıt Açıklaması:

İş adamlarının sosyal sorumluluğu kavramının yerini kurumsal sosyal sorumluluk kavramına bıraktığı 1970’li yıllarda Ekonomik Gelişme Komitesinin üç eşmerkezli halka modelinden söz edilmektedir. Bu yaklaşıma göre, iç halka ekonomik sorumlulukları, orta halka çevre ve çalışan haklarına yönelik sorumlulukları ve dış halka toplumsal çevreyi geliştirme sorumluluklarını içermekteydi. Doğru yanıt D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum