Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #978104

Aşağıdakilerden hangisi dünyada kurumsal yönetişim ilkeleri olarak kabul edilen ilkelerden birisi değildir?


Şeffaflık

Hesap verebilirlik

Sorumluluk

Adaletlilik

Borçlanma


Yanıt Açıklaması:

Şeffaflık (transparency), hesap verebilirlik (accountability), sorumluluk (responsibility) ve adaletlilik (fairness) tüm dünyada kurumsal yönetişim
ilkeleri olarak kabul edilmiştir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum