Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #484888

Aşağıda verilen kurumların ekonomik sorumluluklarından hangisi diğerlerine göre kurumun yararına olan sorumluluk olarak düşünülebilir?


Gerçek değerde mal ve hizmet üreterek müşteriyi tatmin etmek

Yeni iş alanları yaratmak

Vatandaşlara ekonomik durumlarının düzeleceği algısını oluşturmak

Yatırımcılarını memnun edecek bir kazanç elde etmek

Yaratıcılığı teşvik etmek


Yanıt Açıklaması:

Seçeneklerde kurumların ekonomik sorumlulukları olan yedisinden beşi verilmiştir. Kurumların A seçeneğinde verilmiş olan sorumluluk direk müşterinin yararını gözeten bir sorumluluktur. Yeni iş alanları yaratmak sorumluluğu ise ülke ve istihdam anlamında yararı olan ekonomik bir sorumluktur. Vatandaşlara ekonomik durumlarının düzeleceği algısını oluşturmak ülke istikrarının sağlanması ve kurumların güvenini pekiştirmeye yönelik bir sorumluluk olduğu söylenebilir. Yaratıcılığı teşvik etmek sorumluluğu yeni istihdam olanaklarının arttırılması ve iş alanlarının güncellenmesine yönelik bir sorumluluk olduğu söylenebilir. Yatırımcılarını menün edecek bir kazanç elde etmesi ise kurumun yararı ile ilgilidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum