Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #485043

I.İşletmenin büyüklüğü

II.Faaliyette bulunduğu sektör veya ülke

III.Çalışanların memnuniyeti

IV.İşletmenin müşterilerle sağladığı iletişim

V.İşletmenin yönetim tarzı

İşletmenin sosyal sorumluluk alanlarını etkileyen faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve V

III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

İşletmenin büyüklüğü, faaliyette bulunduğu sektör veya ülke, yasal düzenlemeler, rekabet koşulları, işletmenin yönetim tarzı ve yöneticilerin sorumluluk anlayışları gibi çok sayıda faktör, işletmenin sosyal sorumluluk alanlarını etkilemektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum