Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #485468

İşletmelerin uymak zorunda olduğu ve çocukların çalışma yaşı ve saatleri, ayrımcılık ve disiplin uygulamaları ile maaş ve ücretler gibi konuları düzenleyen yasalar aşağıdakilerden hangisidir?


Hissedarlarla ilgili yasalar

Eşitlik ve güvenliği sağlayan yasalar

Çevreyi koruyan yasalar

Rekabeti düzenleyen yasalar

Tüketiciyi koruyan yasalar


Yanıt Açıklaması:

İşletmelerin varlığını oluşturan unsurlardan biri olan çalışanlarına karşı yerine getirmesi gereken yasal sorumluluklar; çalışanlar arasında eşitliği ve güvenliği sağlayan yasalara uygun davranmasıyla ortaya konulmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan çeşitli düzenlemelere göre, işletmeler çalışanlar açısından eşitlik ve güvenliği sağlamak amacıyla aşağıdaki koşullara uymak zorundadırlar: (a) çocukların çalışma yaşı ve saatleri, (b) zorla çalıştırma, (c) sendika kurma ve toplu pazarlık hakkı, (d) çalışma saatleri, (e) maaş ve ücretler, (f) sağlık ve güvenlik ve (g) ayrımcılık ve disiplin uygulamaları.

Yorumlar
  • 0 Yorum