Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #67001

"Toplumsal davranışları etkilemeyi, değiştirmeyi geliştirmeyi amaçlanmaktadır. Herhangi bir üründen çıkarı olabilecek, hizmet alacak bir hedef kitleden daha ziyade toplumun geneli düşünülerek hareket edilmektedir." Bu pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?


Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sahibi İş Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Pazarlama
Çalışanlara Karşı Sorumluluklar
Müşterilere Karşı Sorumluluklar
Çevreye Karşı Sorumluluklar

Yanıt Açıklaması: Sosyal pazarlama; toplumsal davranışları etkilemeyi, değiştirmeyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sosyal pazarlamada herhangi bir üründen çıkarı olabilecek, hizmet alacak bir hedef kitleden daha ziyade toplumun geneli düşünülerek hareket edilmektedir. Günümüzde sosyal pazarlama; madde-bağımlı gençlerin topluma geri kazandırılması, çevre ve tabii kaynakların korunması, sınırlı imkânlara sahip kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde edebilmesi için yapılan faaliyetler gibi farklı konularda uygulanmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum