Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #67090

A şirketi ürün satışlarından elde ettiği gelirin bir kısmını yardım kuruluşlarına bağışlamaktadır. Yukarıdaki durumda şirketin gerçekleştirdiği gönüllü sorumluluk alt türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal sosyal teşvikler
Kurumsal hayırseverlik
Amaca yönelik pazarlama
Toplumsal gönüllülük
Kurumsal sosyal pazarlama

Yanıt Açıklaması: Amaca yönelik pazarlamada bir işletme özel bir sosyal amaca, ürün satışlarına dayanan gelirlerinin bir yüzdesini bağışlama ya da katkıda bulunma sorumluluğunu üstlenmektedir. İşletme genellikle kar amacı gütmeyen bir örgütle ortak çalışır.
Yorumlar
  • 0 Yorum