Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #67114

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gönüllü sorumlulukları arasında yer almaktadır?


Amaca Yönelik Pazarlama
Sağlık ve Güvenlik
Ayırımcılık ve Disiplin Uygulamaları
Sendika Kurma
Çalışma Saatleri

Yanıt Açıklaması: Gönüllü sorumluluklar bir takım sosyal sorumluluk girişimleri ile yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Kurumsal sosyal girişimler, bir kurum tarafından; sosyal olayları desteklemek ve kurumsal sosyal sorumluluğu yerine getirmek üzere üstlenilen belli başlı etkinlikleri içermektedir. Kurumsal sosyal girişimleri; kurumsal sosyal teşvikler, amaca yönelik pazarlama, kurumsal sosyal pazarlama, kurumsal hayırseverlik, toplum gönüllülüğü ve sosyal sorumluluğa ait iş uygulamaları olarak altı başlık altında inceleyebiliriz.
Yorumlar
  • 0 Yorum