Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #870908

İşletmenin hangi alanlarda faaliyette bulunduğu, faaliyette bulunmaya devam edip etmeyeceği, yeni alanlara girip girmeyeceği gibi sorularla ilgili olan yönetim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


İş birimi düzeyi

Kurumsal düzey

Fonksiyonel düzey

Stratejik düzey

Yaptırımsal düzey


Yanıt Açıklaması:

Stratejik yönetimde, yönetim düzeylerine göre stratejiler üç farklı düzeyde ele alınır. Bunlar kurumsal düzey, iş birimi düzeyi ve fonksiyonel düzeydir. Birbirini tamamlayan bu düzeylerden ilki, işletmenin hangi alanlarda faaliyette bulunduğu, faaliyette bulunmaya devam edip etmeyeceği, yeni alanlara girip girmeyeceği gibi sorularla ilgilidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum