Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #912202

Kurumların, çeşitli etkinlikler ve uygulamalarla, kurumun bu eylemlerinden etkilenecek olan tüm hedef kitlesine yönelik, çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan yarattığı olumsuz etkileri azaltacak faaliyetlerin tümüne ne ad verilmektedir?


Kurumsal vatandaşlık

Kurumsal sosyal sorumluluk

Kurumsal sosyal performans

Kurumsal sürdürülebilir kalkınma

Örgütsel bağlılık


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumların, çeşitli etkinlikler ve uygulamalarla, kurumun bu eylemlerinden etkilenecek olan tüm hedef kitlesine yönelik, çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan yarattığı olumsuz etkileri azaltacak, hem kurumun hem de toplumun gelişimine katkı sağlayacak işlemlerin planlaması, yürütmesi ve sonuçlarını paylaşması olarak tanımlanabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum