Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #912933

Kurumsal sosyal sorumluluk stratejileri yaklaşımlarından hangi kuramlar işletmeleri toplumun taleplerine odaklanan kurumlar olarak değerlendirmektedir?


Etik kuramlar

Entegre kuramlar

Politik kuramlar

Ön görücü strateji

Araçsal kuramlar


Yanıt Açıklaması:

Entegre kuramlar, işletmeleri toplumun taleplerine odaklanan kurumlar olarak değerlendirmektedirler. İşletmelerin yaşamlarını sürdürmeleri, toplumun gözünde “meşruiyet” kazanmalarına bağlıdır. Bu nedenle işletmelerin toplumla iyi ilişkiler kurup sürdürmeleri ve bir saygınlığa sahip olmaları gerekir. Paydaşlarla ilişkilerin yönetimi ve kurumsal sosyal performans gibi kavramlar bu kuramların esasını oluşturmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum