Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #66964

İşletmelerin uymaları gereken yasalar, rekabeti düzenleyen yasalar, tüketiciyi koruyan yasalar, çevreyi koruyan yasalar ve eşitlik ve güvenliği sağlayan yasalar ve hissedarlarla ilgili yasalar olmak üzere beş başlık altında incelenebilir. Yukarıda verilen bilgiler ışığında işletmelerin yasal sorumluluklarının hangi sorumluluk alanıyla yakından ilişkili olduğu söylenebilir?


Gönüllü sorumluluklar
Ahlaki sorumluluklar
Ekonomik sorumluluklar
Toplumsal sorumluluklar
Çevresel sorumluluklar

Yanıt Açıklaması: Kaynağını toplumsal değerlerden alan ahlaki sorumluluklar toplumsal yaşamla doğrudan ilgili olduğu için her dönemde önceliğini korumaktadır. İşletmelerin ekonomik faaliyetlerini sürdürürken belli bir yasal çerçeveyi de göz önünde bulundurmaları önem taşımaktadır. Yasal çerçeve aynı zamanda işletmeler için ahlaki ilkelerin bir boyutunu oluşturmaktadır. İşletmenin ekonomik faaliyetlerini sürdürürken uyması gereken ilkeler ve değerler yasa koyucular tarafından belirlenmiştir. Doğru cevap B seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum