Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #66968

Çalışanlarına adil ücret ödeyen, onların çalışma hakkına saygı gösteren, onların güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlayarak çalışma hayatının kalitesini yükselten bir işletme, hangi sorumluluk alanına uygun davranmaktadır?


Ekonomik Sorumluluklar
İşletme Dışı Sorumluluklar
Gönüllü Sorumluluklar
İşletme İçi Sorumluluklar
Yasal Sorumluluklar

Yanıt Açıklaması: İşletmelerin ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü sorumluluklarının dışında işletme içinde sorumlu olduğu alanlar bulunmaktadır. Bunlar işletmenin varlığını oluşturan çalışanlar ile hissedar ve yatırımcılardan oluşmaktadırlar. İşletmenin temel hedeflerinden biri çalışanların motivasyonlarını sağlayarak onların daha etkin ve verimli çalışmalarını sağlamaktır. Bunun için olumlu bir çalışma ortamı yaratmak; personel seçiminde eşit davranmak; iş güvenliğini sağlamak; çalışma koşullarını iyileştirmek; çalışanlarına eğitim ve kariyer olanakları sağlamak; çalışanlarının gelişiminde katkıda bulunmak; adil bir ücretlendirme ve terfi sistemine sahip olmak ve bunu uygulamak; çalışanları işletme faaliyetlerine ve diğer çalışanlar hakkında bilgilendirmek; çalışanlarına yetki ve sorumluluk vermek; çalışanların fikirlerini özgürce belirtmelerine olanak tanımak; sendika kurma ve grev yapma hakkı tanımak gerekmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum