Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #67093

Açlık ve yetersiz beslenme, fakirlik, engelliler ve işsizlik gibi sorunlar şirketlerin hangi sorumluluklarına girmektedir?


Müşterilere karşı sorumluluklar
Topluma karşı sorumluluklar
Pay sahiplerine karşı sorumluluklar
Çevreye karşı sorumluluklar
Tedarikçilere karşı sorumluluklar

Yanıt Açıklaması: İşletmelerin sosyal sorumluluk adına gerçekleştirdikleri kampanyaların veya katkı sağladıkları çalışmaların toplumsal bağlamda ele alındığı sorunları temel başlıklar altında aşağıdaki gibi ele alabiliriz: • Açlık ve yetersiz beslenme, • Fakirlik ve gelir düzeyinin düşük olması, • Engelliler ve engellilere yönelik istihdam edilebilirlik, • İşsizlik ve işsizliğin azaltılmasına yönelik faaliyetler
Yorumlar
  • 0 Yorum