Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #67117

İşletmelerin belirli zamanlarda elde ettikleri kazançların bir bölümünü vergi olarak ödemesi hangi sorumluluğunun bir gereğidir?


Topluma Karşı Sorumluluklar
Müşterilere Karşı Sorumluluklar
Çalışanlara Karşı Sorumluluklar
Pay Sahiplerine Karşı Sorumluluklar
Devlete ve Yerel Yönetimlere Karşı Sorumluluklar

Yanıt Açıklaması: İşletmelerin faaliyette bulundukları ülkede yerine getirmesi gereken çeşitli sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların bir bölümü işletmenin devletle olan ilişkisi çevresinde ortaya çıkmaktadır. Devlet, yerel yönetimler ve işletme arasındaki ilişki bir sistem dâhilinde düzenlenmektedir. Devlet ve diğer kamu kuruluşları, işletmelerden ülkeye hizmet ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerini beklemektedir. İşletmeler belirli zamanlarda elde ettikleri kazançların bir bölümünü devlete vergi olarak ödemektedir. Bu yasalar çerçevesinde bir sorumluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum