Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #870921

Aşağıdaki konulardan hangisi uygun bir KSS değerlendirme sürecinde yer almaz? 


Kurumu etkileyen veya ondan etkilenen önemli KSS konuları 

Paydaşların gelecek planları

Mevcut KSS ile ilgili yaklaşımlar

İç ve dış yönlendiricilerin daha sistematik KSS yaklaşımı üstlenmek üzere kurumu motive etmesi

Kurumun değerleri


Yanıt Açıklaması:

Uygun bir KSS değerlendirme sürecinde aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır: • Kurumun değerleri. • İç ve dış yönlendiricilerin daha sistematik KSS yaklaşımı üstlenmek üzere kurumu motive etmesi. • Kurumu etkileyen veya ondan etkilenen önemli KSS konuları 61 • Paydaşlar kim, neye ihtiyaçları var ve neyle meşguller. • Daha bütünleşik bir sosyal sorumluluk yaklaşımı uygulanması açısından geçerli kurumsal karar alma yapısı ve kurumun güçlü yönleri ve yetersizlikleri. • İnsan kaynakları ve böyle bir yaklaşım için gerekli bütçe miktarı. • Mevcut KSS ile ilgili yaklaşımlar

Yorumlar
  • 0 Yorum