Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #912821

Kurumlarda paydaş yönetimi kim veya kimler tarafından yerine getirilmelidir?


Personel

Birim şefleri

Dış hissedarlar

Yönetim kurulu

Tedarikçiler


Yanıt Açıklaması:

Kurumlarda paydaş yönetiminin, kurum yönetiminden sorumlu kişiler (yönetim kurulu) veya yöneticisi tarafından yerine getirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Yöneticilerin bir taraftan kurumun çıkarlarını gözetmesi bir taraftandan da paydaşların haklarını koruyarak ve karar alma süreçlerine katılımlarını sağlayarak kurumu yönetmesi gerekir.

Yorumlar
  • 0 Yorum