Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #918325

Örgütsel araştırmacılar dört farklı kurumsal sosyal sorumluluk tespit etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Carroll'a göre olan sınıflamanın içerisindedir ?


Hissedar Stratejisi

Özgecil Strateji

Öngörücü Stratejisi

Vatandaşlık stratejisi

Karşılıklılık Stratejisi


Yanıt Açıklaması:

Carroll & Buchholtz, (2000); Fisher (2004); Sauser (2005)’a göre:

  1. Reddetme stratejisi

  2. Savunmacı strateji

  3. Uyum sağlayıcı strateji

  4. O¨ngörücü strateji 
    Doğru cevap C'dir. Diğerleri Galbreath sınıflamasına göre stratejilerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum