Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #956135

Aşağıdakilerden hangisi kurumların yasal sorumluluklarından biridir?


Kurallara uyan bir kurumsal vatandaş olması

Karlılığa yönelmek

Rekabet pozisyonunu koruyabilmek

Yüksek verimlilikte iş işleyişi sağlamak

Sürekli karlı çalışan bir işletmeyi başarılı bir kurum olarak kabul etmek


Yanıt Açıklaması:

Kurumların ekonomik sorumlulukları şu şekilde ifade edilmektedir:

 • Hissedarların kazançlarını sürekli arttıracak biçimde hareket ettirmek,
 • Karlılığa yönelmek,
 • Rekabet pozisyonu koruyabilmek,
 • Yüksek verimlilikte iş işleyişi sağlamak,
 • Sürekli karlı çalışan bir işletmeyi başarılı bir kurum olarak kabul etmek.

Carroll’a göre yasal sorumluluklar şu başlıklardan oluşmaktadır.

 • Kurumların devletin ve yasaların beklentilerine uygun davranması,
 • Tüm bölgesel düzenlemelere uyulması,
 • Kurallara uyan bir kurumsal vatandaş olması
 • Yasal yükümlülüklerini yerine getiren bir işletmenin başarılı bir kurum olarak tanımlanması
 • Ürün ve hizmet sunumunda asgari yasal zorunluluklara uyulması

Doğru yanıt A’dır.

Yorumlar
 • 0 Yorum