Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #956604

İşletmenin toplum ile ilişkisine yöneticilerin tarafından bakan bir yaklaşım olarak işletmenin toplumsal baskılara yanıt verebilme kapasitesine ne ad verilir?


CSR1

CSR3

CSR5

CSR2

CSR4


Yanıt Açıklaması:

CSR1, işletmenin toplumu geliştirmek için çalışmak zorunda olduğunu savunan, felsefi bir yanı olan ve dolayısı ile içinde belirsizlik taşıyan ve uygulama güçlüğü bulunan bir kavram olarak tanımlanır. Kurumlar, ekonomik taleplerinin ötesinde, faaliyetlerinden etkilenen hedef kitlesinin ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurarak sosyal sorumluluklarını yerine getirir. 1970’li yılların ortalarında sosyal sorumluluğun ele alınışı, toplum – kurum ilişkisinin ötesine geçmiş ve kurumların toplumsal çevreleri üzerinde aktif belirleyici rol üstlenmesi biçimindedir. CSR2, işletmenin toplum ile ilişkisine yöneticilerin tarafından bakan bir yaklaşım olarak işletmenin toplumsal baskılara yanıt verebilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. 1980’li yıllarda gelişen yaklaşımda, iş etiği ve kurum kararlarının birbirleriyle örtüşmesi gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Ekonomik çıkarların ötesine geçilmesi gerekliliği savunulmaktadır. CSR3 kavramı, geliştirilen faaliyetlerde ve benimsenen politikalarda ahlaki doğruluğun gözetilmesi temeline dayanmaktadır. Son yaklaşımda kurum odaklı bakış açısının yerine sosyal sorumluluk konusunu evren veya doğa, bilim ve din kavramları açısından ele almaktadır. CSR4 kavramı, kurumun evrendeki konumunun doğru belirlenebilmesi için bilime başvurmak gerektiği düşüncesine dayanmaktadır. Doğru yanıt D’dir.

Yorumlar
  • 1 Yorum
  • sdad 29.09.2022 13:38:37

    Mobsapps.com is an awesome game camp. that accepts your challenging bets with the best system easy access No minimum deposit, withdrawal, quick transaction It is reliable and safe. You will enjoy a wide variety of new games that Mobsapps.com has gathered all in one place. There are also many content, rated games to play. And great tricks to win bets are here in one place. Mobsapps.com that is good, must enter quickly, get rich quickly. Let’s meet with promotions 9.9 combos with continuous deposit promotions and many daily deposit promotions. What are you waiting for, apply now. Wealth doesn’t wait for anyone. https://mobsapps.com/