Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #981308

• Sosyal eylemlerin ürün maliyetlerine yansıtılmasıyla fiyatlar artar, bu da pazar kaybına neden olabilir.
• Sosyal eylemler için yeni insan kaynağına ihtiyaç duyulabilir.
• İşletme sahiplerinin, ortaklarının veya yöneticilerinin sosyal konulara fazla duyarlı davranmaları,örgütsel amaçlardan uzaklaşılmasına neden olabilir

Yukarıda verilen açıklamalar sosyal sorumluluğun kurumlar açısından hangi özelliklerini açıklamaktadır.


Bütünleştirmesi

İlişkileri

Avantajları

Dezavantajları

Farklılaşmaları


Yanıt Açıklaması:

Sosyal sorumluluğun dezavantajları ise şu şekilde sıralanabilir (Bayraktaroğlu ve ark., 2009; 28):
• Sosyal eylemlerin ürün maliyetlerine yansıtılmasıyla fiyatlar artar, bu da pazar kaybına neden
olabilir.
• Sosyal eylemler için yeni insan kaynağına ihtiyaç duyulabilir.
• İşletme sahiplerinin, ortaklarının veya yöneticilerinin sosyal konulara fazla duyarlı davranmaları,
örgütsel amaçlardan uzaklaşılmasına neden olabilir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum