Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #484950

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışanlarına karşı sorumluluklarından birisi değildir?


Çalışma hakkına saygı gösterme

Performansa dayalı ücret ödeme

Güvenli ve sağlıklı koşullar yaratma

Çalışanların kararlara katıma hakkını sağlama

Çalışma hayatının kalitesini yükseltme


Yanıt Açıklaması:

İşletmelerin çalışanlarına karşı bir takım sorumlulukları bulunmaktadır. Bunları sıralayacak olursak; çalışma hakkına saygı gösterme, Adil ücret ödeme, İşçilerin sendika kurma ve grev yapma hakkına engel olmama, Özel hayatın gizliliği hakkına saygılı olma, Güvenli ve sağlıklı koşullar yaratma ve Çalışma hayatının kalitesini yükseltme, Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama, Çalışanların kararlara katılma hakkını sağlama, Çalışanların özgürce konuşma hakkı şeklindedir. B seçeneğinde verilen “Performansa dayalı ücret ödeme” yanlış olarak verilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum