Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #485530

Kadın çalışanların doğum izni ve kreş gibi istek ve ihtiyaçlarının karşılanması ve bu doğrultuda düzenlemeler yapılması hangi işveren sorumluluğu kapsamına girmektedir?


Özel hayatın gizliliği hakkına saygılı olma

Çalışanların kararlara katılma hakkını sağlama

Çalışanların özgürce konuşma hakkı

Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama

Güvenli ve sağlıklı koşullar yaratma ve çalışma hayatının kalitesini yükseltme


Yanıt Açıklaması:

İşverenlerin güvenli ve sağlıklı koşullar yaratma ve çalışma hayatının kalitesini yükseltme sorumluluğu çerçevesinden bakıldığında; çalışanların en temel hakkının, sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmak olduğu görülmektedir. Bu ortamı oluşturmak işveren ve yöneticilerinin sorumluluğudur. Bununla birlikte iş hayatı ve aile hayatını dengeli bir biçimde götürebilmeyi sağlayacak anlamda bazı önlemler almak ve faaliyetlerde bulunmak ta günümüzde işletmelerin sorumlulukları arasındadır. Örneğin kadın çalışanların doğum izni ve kreş gibi istek ve ihtiyaçlarının karşılanması ve bu doğrultuda düzenlemeler yapılması çalışanlar açısından önem taşımaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum