Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #912828

Hangisi kurumsal sosyal sorumluluk ve paydaş teorisi yaklaşımlarının ortak yönlerinden biridir?


Hizmet kalitesini geliştirme

Personel yetkilendirme

Tedarik zinciri yönetimi

Maliyetleri düşürme

Kurumun itibarını artırma


Yanıt Açıklaması:

Paydaş teorisi ile kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) arasında güçlü bağ olduğu görülmektedir. Paydaş teorisi kapsamında kurumların paydaşlarının çıkarlarını koruması temeline dayandırılması aynı zamanda KSS anlayışını da içermektedir. Her iki yaklaşım kurumun paydaşlarıyla ilişkisinin güçlendirilmesine ve kurumun itibarını artırmaya yönelik hedefleri içermektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum