Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #978100

Mal ve hizmet üretiminde ve satışında ahlaki ya da etik davranışın önemini ortaya koyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İş paylaşımı

İş etiği

İş zorluğu

İş hukuku

İş disiplini


Yanıt Açıklaması:

İş etiği (business ethics) kavramı, mal ve hizmet üretiminde ve satışında ahlaki ya da etik davranışın önemini ortaya koymaktadır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum