Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #981038

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi sosyal sorumluluk kavramı altında yer almaz?


İş Etiği

Kurumsal vatandaşlık

Sürdürülebilir kalkınma

Kurumsal hesap verebilirlik

Kurumsal yönetim


Yanıt Açıklaması:

KSS kavramı altında pek çok fikir, kavram ve uygulamanın yer aldığını görülmektedir: İş etiği/ahlakı, kurumsal vatandaşlık, küresel vatandaşlık, sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetişim, kurumsal hesapverebilirlik gibi.

Yorumlar
  • 0 Yorum