Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #981199

Tarihte var olmuş sosyal sorumluluk çalışmalarının en eskisi aşağıdakilerden hangisidir?


Kuran'daki iş hayatına ait hükümler

Hammurabi yasaları

Aristo'nun etik çalışmaları

Sümer tabletlerindeki işçi hakları

Tevratta'ki iş hayatına ait hükümler.


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal sosyal sorumluluğun günümüzdeki anlamdaki gelişiminin öncesinde kurumların birtakım sosyal sorumluluk çalışmalarından söz edildiği görülmektedir. Tarih öncesi dönemlerde Sümer tabletlerinde işçi haklarına, MÖ. 1800’lerde Hamurabi Kralı’nın Babil’de ticarette tarafların sorumluluklarına yer verilmiştir. Ayrıca MÖ. 4. yüzyılda Aristo’nun etik çalışması yaptığı ve iş etiği kavramından söz ettiği bilinmektedir. Milattan sonra ise özellikle Kur’an ve Tevrat gibi kutsal kitaplarda iş hayatına yönelik yükümlülüklerden söz edilmektedir. İslamiyetteki zekat ve fitre gibi yardımların günümüzde de devam ettiği ve hayırseverlik uygulamaları ile iç içe geçtiği görülmektedir (Yamak, 2007; 10).

Yorumlar
  • 0 Yorum