Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #981637

Kurum sahibi, ortak veya yöneticilerinin "deprem vb. afetlerde, felaketzedelere giyecek ve yiyecek yardımı yaptıklarını kamuoyuna duyurmaları" hangi ilke kapsamında değerlendirilebilir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


Kurum yöneticisi ve ortakların menfaatini ön planda tutmak

Klasik sosyal sorumluluk anlayışına sahip olmak

Sosyal yönden sorumlu bir şirket gibi davranmak

Şirketin sosyal sorumluluk konusunda bilinçli olduğu imajını yaymaya çalışmak

İyi vatandaş-şirket rolü oynamak


Yanıt Açıklaması:

Modern sosyal sorumluluk anlayışına göre, herhangi bir kurum; “yer altı veya yer üstü bir su kaynağına zehirli atıklarını bırakmamalı, ekolojik yapıyla barışık üretimlerde bulunmalı, iç ve dış çevrede yer alan tüm unsurları sosyal sorumluluk yönünde bilinçlendirmeli, örgüt içi ve dışı eğitim olanaklarını geliştirmeli, işgörenlerinin tüm sorunlarına duyarlı davranmalı” dır. Bu anlayışa göre, kurum sahibi, ortak veya yöneticileri aşağıdaki eylemlerde bulunabilmektedirler (Çelik, 2007):

Şirketin sosyal sorumluluk konusunda bilinçli olduğu imajını yaymaya çalışmak: Bu tam olarak sosyal sorumluluğu yansıtmamaktadır. Şirketler sosyal sorumluluğa katıldıklarını
ispatlamaya çalışırlar. Örneğin, deprem vb. afetlerde, felaketzedelere giyecek ve yiyecek yardımı yaptıklarını kamuoyuna duyururlar.


• İyi vatandaş-şirket rolü oynamak: Şirketler, toplumun faydası için birtakım aktif girişimlerde bulunurlar. Örneğin, eğitim ve çevre sorunlarıyla ilgili çeşitli vakıflar kurup, işletebilirler.


• Sosyal yönden sorumlu bir şirket gibi davranmak: Birçok yönetici, örgütlerinin sadece kendi çıkarlarına göre hareket etmesine razı olmaz. Örneğin, çevre, eğitim gibi konularda hiçbir zorlama olmadan kendiliğinden yararlı uygulamalarda bulunabilirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum