Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #981711

I. Hissedarların kazançlarını sürekli arttıracak biçimde hareket ettirmek,
II. Karlılığa yönelmek,
III. Rekabet pozisyonu koruyabilmek,
IV. Yüksek verimlilikte iş işleyişi sağlamak,
V. Sürekli karlı çalışan bir işletmeyi başarılı bir kurum olarak kabul etmek.

Yukarıda bahsi geçen maddeler Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli kapsamındaki hangi sorumlulukla açıklanabilir?


Hayırsever sorumluluklar

Yasal sorumluluklar

Etik sorumluluklar

Ekonomik sorumluluklar

Gönüllü sorumluluklar


Yanıt Açıklaması:

Kurumlar, toplumun ihtiyaç duyduğu mail ve hizmetin üretilmesinde kaynakların verimli kullanılması ve kar elde edecek biçimde satılmasından sorumludur. Kurumların
varlığını sürdürebilmesi kar elde etmesine bağlıdır. Bu nedenle kurumların öncelikli sorumluluğu ekonomiktir. Kurumların ekonomik sorumlulukları şu şekilde ifade edilmektedir (Carroll, 1991’den aktaran Ceritoğlu, 2011; 34):
• Hissedarların kazançlarını sürekli arttıracak biçimde hareket ettirmek,
• Karlılığa yönelmek,
• Rekabet pozisyonu koruyabilmek,
• Yüksek verimlilikte iş işleyişi sağlamak,
• Sürekli karlı çalışan bir işletmeyi başarılı bir kurum olarak kabul etmek

Yorumlar
  • 0 Yorum