Lojistik İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #1353459

Lojistik yapılanma sürecinde , parçalı olarak yürütülen lojistik faaliyetlerin malzeme yönetimi ve fiziksel dağıtım olarak iki grupta toplanması hangi dönemde gerçekleşmiştir?


1950'li yıllar

1960'li yıllar

1970'li yıllar

1980'li yıllar

2000'li yıllar


Yanıt Açıklaması:

1980’li yıllar taşımacılık düzenlemelerinin olduğu, bilgi sistemleri ve iletişim
teknolojisinde hızlı gelişmelerin görüldüğü dönemdir. İşletmeler bu dönemde lojistiğin birleştirilebilir fonksiyonları üzerinde durmuşlardır. Lojistik yapılanmada ilk birleşme, parçalı yürütülen lojistik faaliyetlerin malzeme yönetimi ve fiziksel dağıtım olarak iki grupta toplanması olarak görülür.

Yorumlar
  • 0 Yorum