Lojistik İlkeleri Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Lojistik Derneği tarafından kapsamlı tedarik zinciri çözümleri sunarak bunları yöneten ve bütünleştirici işletmeler olarak tanımlanan işletmeler aşağıdakilerden hangisidir?


Dördüncü parti lojistik işletmeler

 

Beşinci parti lojistik işletmeler

 

Üçüncü parti lojistik işletmeler

 

Taşıma işlemleri organizatörleri

Çok modlu taşımacılık işletmeleri


2.Soru

Aşağıda "sipariş alımı" ile ilgili olarak anlatılan süreçte bu sürece dahil olmayan adım ya da adımları  bulunuz?

I. Sipariş alındıktan sonra müşteriye ürünün temin edilmesine kadar bir dizi işlem gerçekleştirilmektedir.

II. Bu işlemlerin gerçekleştirildiği aşama provizyon (hazırlık) aşamasını oluşturmaktadır.

III. Müşteri pazar analizi yapıldıktan sonra ürün segmenti oluşturulur.

IV. Provizyon (hazırlık) satın alma, üretim, dağıtım ve servis süreçlerini kapsamaktadır.

V. Provizyon, malzemenin temin edilmesinden ürünün üretilmesine ve tedarik zincirinde sonraki aşamaya ulaştırılmasıyla ilgili akışı gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

VI. Sipariş işleme süreci sipariş alımı ile hazırlık aşamasının birleşiminden oluşur.

VII. Ayrıca tedarik zincirinde yer alan işletmelerin bu süreçlerin gerçekleştirilmesi için gerekli servis hizmeti ile parçaları ürünlerinde kullanan müşterilere yönelik kullanım hizmeti ya da satış sonrası gerekli servis hizmeti de provizyon aşaması içinde ele alınır.


VI. VII.

I. V. VI.

Yalnız IV.

Yalnız III.

II. VI.


3.Soru

en son üretilen bir birim mal veya hizmetin maliyetine ne ad verilir?


toplam maliyet

kısa dönem ortalama maliyet

marjinal maliyet

ortalama değişken maliyet

uzun dönem ortalama maliyet


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satın alma bölümünün işlevlerinden biri değildir?


Uygun tedarikçilerin bulunması

Müşterilerin ihtiyaç ve isteklerinin saptanması

Pazarlık süreçlerinin yönetilmesi

Teslimat, sigorta ve ödeme işlemlerinin organize edilmesi

Malzemenin üretim ortamına taşınması


5.Soru

Lojistiğin şekillenmesinde etkili olan gelişmeler ve faktörler aşağıda ki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Yük taşımacılığında yaşanan değişim

Düşen ürün fiyatları

Taşımacılıkta yaşanan değişim

Verimlilikte sağlanan artış

Sosyal sınıfların olması


6.Soru

  1. Üretim siparişi açma
  2. Üretim
  3. Depoya giriş
  4. Ürünün ambalajlanması

Yukarıdakilerden hangileri üretim lojistiği aşamaları arasında sayılabilir?


I ve II

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


7.Soru

Lojistik hizmet sunan işletmelerin sundukları hizmetler aşağıdakilerden hangileridir?

I. Aktif hizmetler; depolama, yükleme, birleştirme, ambalajlama, nakliye, kontrol, etiketleme, barkodlama, kalite kontrol

II. İdari hizmetler; sipariş yönetimi, stok takibi, veri işleme, planlama

III. Finansal hizmetler; faktoring

IV. Danışmanlık; lojistik danışmanlık, nakliye danışmanlığı, vergi ve mevzuat danışmanlığı

V. Kavramsal hizmetler; özel lojistik çözümlerin planlanması ve uygulanması


I-III-IV-V

I-II-IV-V

II-III-IV-V

I-II-III-V

I-II-III-IV-V


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde tedarik zinciri yönetimini oluşturan unsurlar tam ve doğru bir şekilde verilmiştir?


planlama- satın alma- toptancılık- dağıtım- tersine tedarik zinciri

planlama- satın alma- üretim- dağıtım- tersine tedarik zinciri

satın alma- üretim- dağıtım- tersine tedarik zinciri- tersine planlama

satın alma- üretim- toptancılık- tersine planlama- tersine tedarik zinciri

satın alma- üretim- dağıtım- tersine tedarik zinciri- tersine planlama


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "depolamanın esas olarak kapsadığı faaliyetlerden" biri değildir?


kontrol

teslim alma

kalite kontrol

sayım

eğitim


10.Soru

dünyadaki ihracatta 2010-2014 dönemindeki ortalama büyüme oranı yüzde kaçtır?


4

5

6

7

8


11.Soru

Lojistik işletme piyasanın daha da kötüleşeceğini tahmin ediyorsa faaliyetleri konusunda ne karar verir?


Faaliyetlerine son verir

Faaliyetlerini azaltır

Faaliyetlerini artırır

Faaliyetlerini gözden geçirir

Faaliyetlerini değiştirir


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik hizmet sunan işletmelerin sundukları hizmetler arasında sayılamaz?


Pasif hizmetler

İdari hizmetler

Finansal hizmetler

Danışmanlık

Kavramsal hizmetler


13.Soru

I. Tedarik lojistiği
II. Üretim lojistiği
III. Dağıtım lojistiği
IV. Kalite kontrol lojistiği

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri lojistiği oluşturan süreçlerdendir?


Yalnız I

 

I ve II

 

I,II ve III

 

I ve IV

I, II, III ve IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tedarik lojistiğiyle ilgili değildir?


Malzeme  ve yarı mamullerin; satın alma, iç kontrol, taşıma, depolama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Ürünlerin depolara gönderilmesinden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği
depolama ve taşıma işlemlerinden oluşur. 

İşletmeye giriş yapan malzemenin akışı ve bu malzemeye ait bilgi akışının planlanması, gerçekleştirilmesi ve kontrol edilmesinden oluşmaktadır.

Tedarik kaynakları ile üretim arasında bağlantının kurulduğu tedarikçi ile üretici arasında olan lojistik süreçtir.

Tedarik lojistiği işlemleri gerçekleştirilirken öncelikle, sürecin tedarikçi ile işletme arasında karşılıklı kontrol altında olabilmesi amacıyla bilgi akışı sağlanır.


15.Soru

Bir dağıtım işletmesi tedarik ve talep uyumunun sağlanamamasından dolayı stok bulundurabilir. Bu durum stok bulundurmanın hangi nedeniyle daha iyi açıklanabilir?


Hizmet düzeyini artırma

 

Toplam lojistik maliyetini azaltma

 

Müşteri talep ve hazırlık sürelerindeki belirsizlik ile baş edebilme

 

Mevsimsel ürünleri tüm yıl boyunca erişilebilir kılma

Lojistik sisteminin yönetimindeki etkinsizliği giderme


16.Soru

Geleneksel lojistik ve e-lojistik arasındaki farklılıklara göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi E-Ticaret için doğru verilmiştir?


Taşıma büyüklüğü → Büyük hacim

 

Talep → Durağan

 

Müşteri → Kimliği gizli

 

Talep türü → İtme sistemi

Sorumluluk → Tek bağlantı


17.Soru

Tedarik zincirinde yer alan tesislerde bazı nedenlerden ötürü stok bulundurulmaktadır.

Aşağıdakilerden hangi ya da hangileri bu nedenlerden değildir?

I.Hizmet düzeyini artırma

II.Toplam lojistik maliyetini azaltma

III. Müşteri talep ve hazırlık sürelerindeki belirsizlik ile baş edebilme

IV. Mevsimsel ürünlerin tüm yıl boyunca erişilebilir hâle getirilmesi

V. Lojistik sistemin yönetimindeki etkinsizliğin giderilmesi

VI.Fiyat yapısına göre satın alma


II. III.

Yalnız VI.

I. III. V.

Hepsi

Hiçbiri


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik maliyetlerden stok başlığı altında yer alır?


Elde bulundurma maliyetleri

Gümrük ve sigorta giderleri

Elleçleme

Ofis personeli giderleri

Satın alma


19.Soru

Tesis içerinde kısa mesafeli işlem birimleri arasında malzemenin uygun araçla en az zararla etkin bir biçimde aktarılmasına ne ad verilir?


Üretim lojistiği

Stok yönetimi

Depo yönetimi

Ambalajlama

Satın alma


20.Soru

Lojistik yapılanma sürecinde , parçalı olarak yürütülen lojistik faaliyetlerin malzeme yönetimi ve fiziksel dağıtım olarak iki grupta toplanması hangi dönemde gerçekleşmiştir?


1950'li yıllar

1960'li yıllar

1970'li yıllar

1980'li yıllar

2000'li yıllar