Lojistik İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #1376126

Tedarik zincirinde yer alan tesislerde bazı nedenlerden ötürü stok bulundurulmaktadır.

Aşağıdakilerden hangi ya da hangileri bu nedenlerden değildir?

I.Hizmet düzeyini artırma

II.Toplam lojistik maliyetini azaltma

III. Müşteri talep ve hazırlık sürelerindeki belirsizlik ile baş edebilme

IV. Mevsimsel ürünlerin tüm yıl boyunca erişilebilir hâle getirilmesi

V. Lojistik sistemin yönetimindeki etkinsizliğin giderilmesi

VI.Fiyat yapısına göre satın alma


II. III.

Yalnız VI.

I. III. V.

Hepsi

Hiçbiri


Yanıt Açıklaması:

Tedarik zincirinde yer alan tesislerde bazı nedenlerden ötürü stok bulundurulmaktadır. Bu nedenler izleyen biçimde sıralanmıştır:

• Hizmet düzeyini artırma. Depolarda müşteriye yakın bitmiş ürün stoku bulundurulur. Bu şekilde daha kısa hazırlık süresi ile ürünlerin müşterilere iletimi sağlanmaktadır. Böylelikle malın üretildiği merkez ile bu mala talep olan merkezler arasındaki uzaklığın neden olabileceği hizmet düzeyi aksamalarının önlenmesi söz konusudur.

• Toplam lojistik maliyetini azaltma. Yük nakliyesi yüksek sabit maliyetler nedeniyle ölçek ekonomisi ile nitelendirilmektedir. Ölçek ekonomisinden yararlanabilmek amacıyla işletme, müşteri taleplerini karşılamak üzere uzun mesafelere küçük miktarlarda sevkiyat yerine müşteri talebinin yerel depodan karşılanmasını daha uygun bulabilir.

• Müşteri talep ve hazırlık sürelerindeki belirsizlik ile baş edebilme. Bitmiş ürün stokları müşteri talebinde gerçekleşebilecek ani artışlar ve olumsuz hava ve trafik problemleri sonucunda oluşabilecek geç teslimatın önüne geçmeye yardımcı olmaktadır.

• Mevsimsel ürünlerin tüm yıl boyunca erişilebilir hâle getirilmesi. Mevsimsel ürünler, ürünlerin bol oldukları zaman üretilerek depolarda stoklanır ve sonraki aylarda satışa sunulabilir. Örneğin domates yaz aylarında işlenip (salça, doğranmış domates, kurutulmuş domates) kutulanmakta daha sonra tüm yıl boyunca pazara sunulmaktadır.

• Lojistik sistemin yönetimindeki etkinsizliğin giderilmesi. Stoklar bazı durumlarda lojistik sistemin yönetilmesindeki etkinsizliğin giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin bir dağıtım işletmesi tedarik ve talep uyumunun sağlanamamasından dolayı stok bulundurabilir.

• Fiyat yapısına göre satın alma. Fiyatlardaki dalgalanmalar göz önünde bulundurularak stok yapılabilir. Yıl içerisinde bir malın fiyatı büyük dalgalanmalar gösteriyorsa mal, fiyatının düşük seyrettiği dönemde satın alınıp stoklanır ve fiyatlar yükseldiğinde de satılabilir

Yorumlar
  • 0 Yorum