Lojistik İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #1353548

Aşağıdakilerden hangisi lojistik maliyetlerden stok başlığı altında yer alır?


Elde bulundurma maliyetleri

Gümrük ve sigorta giderleri

Elleçleme

Ofis personeli giderleri

Satın alma


Yanıt Açıklaması:

Lojistik maliyetleri lojistikle ilgili faaliyetlerin (satın alma, ithalat, ihracat, depolama, elleçleme, stok kontrol, nakliye, araç-kargo takibi vb.) icra edilmesinden oluşur. Lojistik maliyetlerini taşıma (kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu, boru hattı, gümrük ve sigorta giderleri), depolama (kira/ amortisman, enerji, elleçleme, paketleme ve katma değerli hizmet giderleri), stok (elde bulundurma ve elde bulundurmama maliyetleri) ve yönetim (ofis personeli ve genel yönetim giderleri) giderleri olarak dört ana başlık altında toplayabiliriz.

Yorumlar
  • 0 Yorum