Lojistik İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #1204564

  • Ham madde ve bileşen sağlayacak nitelikteki işletmelerin bulunması

  • Malzeme ve bileşenlerin zamanında teslimi

  • Tedarikçilerin taahhüt edilen teslimatları gerçekleştirip gerçekleştirmediklerinin değerlendirilmesi

     

Bu süreçler aşağıdaki işlemlerden hangisinin kapsamına girmektedir? 


üretim 

satın alma 

sevkiyat

pazarlama

depolama 


Yanıt Açıklaması:

Satın alma mal ve hizmetlerin üretilmesine yönelik olarak tüm ham madde, bileşen, parça gibi kullanılan malzemeler ile birlikte ekipman ve makine gibi girdilerin satın alınarak temin edilmesidir. Tipik satın alma kararları üretim için gerekli malzemenin nereden ve hangi işletmelerden alınacağının belirlenmesi ile ilgilidir. Ancak bir satın alma süreci;

  • Ham madde ve bileşen sağlayacak nitelikteki işletmelerin (tedarikçiler) bulunmasını,

  • U¨retim süreci için uygun miktarda malzemenin teslim edilmek üzere ilgili tedarikçilere satın alma siparişlerinin verilmesini (Tipik bir sipariş malzemeyi bir referans numarası ile teslim tarihi ve yeri ile birlikte miktarını belirtir).

  • Malzeme ve bileşenlerin zamanında teslimini,

  • Tedarikçilerin taahhüt edilen teslimatları gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini veya bu konuda ne kadar başarılı olduklarını garanti etmek amacıyla değerlendirilmelerini içermektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum