Lojistik İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #1129872

 1. Girdilerin tedarikini garanti altına alarak üretimin devamlılığını sağlar.
 2. Tedarik süresini azaltarak pazardaki değişikliklere kısa sürede cevap verilmesini sağlar.
 3. Toplam maliyetleri arttırır.
 4. Gecikme ve beklemelerin en aza indirilmesini sağlar.

Yukarıdakilerden hangileri tedarik zinciri yönetiminin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi sonucunda işletmenin elde edeceği faydalar arasında sayılabilir?


I ve II

I, II ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Tedarik zinciri yönetiminin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi sonucunda işletmenin elde edeceği faydalar şunlardır:

 • Girdilerin tedarikini garanti altına alarak üretimin devamlılığını sağlar.
 • Tedarik süresini azaltarak pazardaki değişikliklere kısa sürede cevap verilmesini sağlar.
 • Tüketici taleplerini en iyi şekilde yerine getirerek kaliteyi ve hizmet düzeyini artırır.
 • Toplam maliyetleri azaltır.
 • İşletmenin bilgi, malzeme ve para akışını yönetilebilir duruma getirir.
 • Gecikme ve beklemelerin en aza indirilmesini sağlar.

Doğru cevap B'dir çünkü madde III'ün doğrusu "Toplam maliyetleri azaltır" olmalıdır.

Yorumlar
 • 0 Yorum