Maliye Politikası 2 Deneme Sınavı Sorusu #1061919

Hizmet ve gelirin, merkezî yönetim ile diğer idari kademeler arasındaki bölüşümüne ne ad verilmektedir?


Merkezi Bütçe

Mali Disiplin

Mali Tevzin

Kaynak Dağılımı

Bölüşüm


Yanıt Açıklaması:

Mali tevzin hizmet ve gelirin, merkezî yönetim ile diğer idari kademeler arasındaki bölüşümü olarak tanımlanabilir. Daha sınırlı kimi tanımlamalarda ise mali tevzin sadece kamu gelirlerinin idarelerarası bölüşümü olarak ele alınmaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum