Maliye Politikası 2 Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 5 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hizmet ve gelirin, merkezî yönetim ile diğer idari kademeler arasındaki bölüşümüne ne ad verilmektedir?


Merkezi Bütçe

Mali Disiplin

Mali Tevzin

Kaynak Dağılımı

Bölüşüm


2.Soru

Yapılan yatırımın, yatırımın ve bölgenin niteliğine göre tamamının ya da belirli bir kısmının vergilendirilebilir gelirden indirilmesi aşağıda verilen kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?


Yatırım indirimi

İndirilmiş gelir ve kurumlar vergisi

Hızlandırılmış amortisman

Vergi istisnası

Vergi tatili


3.Soru

Belirli kamu hizmetlerinin en etkin olarak sunulabileceği alana ne ad verilir?

 

 


Optimum hizmet alanı

 

Optimum etkinlik alanı

 

Maksimum hizmet alanı

 

Minimum alan

 

Etkinlik alanı

 

 


4.Soru

 

Belirli bir hizmet düzeyinde hizmetin asgari maliyetle arz edilebileceği nüfus miktarına ne ad verilir?

 

 


Maksimum nüfus

 

Optimum nüfus

 

Minimum nüfus

 

 

Hizmet nüfusu

 

Nüfus maliyeti

 

 


5.Soru

Bir ülkede, yurt içi yerleşikler tarafından hesap birimi, ödeme aracı ve deger saklama aracı olarak ulusal paranın yerine yabancı ülke paralarının kullanılması ne olarak adlandırılmaktadır?

 

 


Enflasyon

 

Stagflasyon

 

Devalüasyon

 

Dolarizasyon

 

Polarizasyon