Maliye Politikası 2 Deneme Sınavı Sorusu #894534

Yapılan yatırımın, yatırımın ve bölgenin niteliğine göre tamamının ya da belirli bir kısmının vergilendirilebilir gelirden indirilmesi aşağıda verilen kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?


Yatırım indirimi

İndirilmiş gelir ve kurumlar vergisi

Hızlandırılmış amortisman

Vergi istisnası

Vergi tatili


Yanıt Açıklaması:

B seçeneği; farklı bölge veya sektörlerdeki belirli yatırımlara farklı gelir ve kurumlar vergisi oranlarının uygulanmasını ifade etmektedir. C seçeneği; işletmelerin amortismana tabi mallara yapmış oldukları harcamaların bu malların fiziksel ömürlerinden daha kısa sürede amorti edilerek işletme kârından düşülmesini ifade etmektedir. D seçeneği; vergi yasalarına göre vergilendirilmesi gereken vergi konularının aynı veya diğer vergi yasalarıyla kısmen ya da tamamen vergi dışı bırakılmasını ifade etmektedir. E seçeneği; belirli bir dönem boyunca gelir ve kurumlar vergisinin kısmen veya tamamen kaldırılmasını ifade etmektedir. Yapılan yatırımın, yatırımın ve bölgenin niteliğine göre tamamının ya da belirli bir kısmının vergilendirilebilir gelirden indirilmesi ise yatırım indirimi olarak ifade edilmektedir. Cevabımız A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum