Matematik 2 Deneme Sınavı Sorusu #450775

5x-1?3 (mod 7) denkliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 


{…,-13,-6,1,8,15,…}

{…,-12,-5,2,9,16,…}

{…,-11,-4,3,10,17,…}

{…,-10,-3,4,11,18,…}

{…,-9,-2,5,12,19,…}


Yanıt Açıklaması:

Denkliğin her iki tarafına 1 eklenirse         5x?4 (mod 7) elde edilir. Denkliğin her iki tarafı 3 ile çarpılırsa

3.5x? x?3.4 ?5 (mod 7) olur. Böylece çözüm kümesi, 7 ile bölümünden 5 kalanını veren sayıların kümesidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum