Matematik 2 Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Matrisi

şeklinde olan matris oyununda birinci oyuncunun maksimin stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?


0

-3

4

-5

-1


2.Soru

K6 tam çizgesinin kaç kenarı vardır?


10

12

15

17

20


3.Soru

Her düzlemsel çizgenin köşe noktaları komşu noktaları farklı olacak şekilde kaç renkle boyanabilir?


5

6

4

7

9


4.Soru

5 günde bir nöbet tutan bir doktor ilk nöbetini Cuma günü tuttuğuna göre 20. nöbetini hangi gün tutar?


Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma


5.Soru

Aşağıdaki sayılardan hangisi asaldır?


18

33

83

88

123


6.Soru

RSA şifrelemesi kullanan alıcının açık adresi (10,4) olsun. M = 5 sayısının bu açık adrese göre şifrelenmişi aşağıdakilerden hangisidir?


9
7
5
3
1

7.Soru

Bir düzlemsel çizgede, bölge sayısı 3, köşe sayısı 4 ise kenar sayısı kaçtır?


2

3

4

5

6


8.Soru

17.12 işleminin mod 13'e göre sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


3
4
6
9
12

9.Soru

Bir çizgenin tüm köşe noktalarının derecesi toplamı en fazla 12 ise, bu çizgenin köşe noktaları, komşu noktalar farklı olacak şekilde kaç farklı renge boyanabilir?


13
15
17
19
21

10.Soru

5x-1?3 (mod 7) denkliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 


{…,-13,-6,1,8,15,…}

{…,-12,-5,2,9,16,…}

{…,-11,-4,3,10,17,…}

{…,-10,-3,4,11,18,…}

{…,-9,-2,5,12,19,…}


11.Soru

Matrisi

olan oyunda oyuncuların maksimin-minimaks stratejileri aşağıdakilerden hangisidir?


1. Satır, 3. Sütun

2. Satır, 3. Sütun

3. Satır, 2. Sütun       

2. Satır, 4. Sütun

1. Satır, 2. Sütun


12.Soru

Aşağıda matrisi verilen oyunda oyuncu 2. satırı seçerse garantilenmiş kazancı ne olur?


2

4

5

1

-3


13.Soru

Bir çizgede bir köşe noktasından çıkan kenar sayısına o köşe noktasının neyi adı verilir?


basit çizgesi

ağaçları

köşe sayısı

derecesi

düzlemsel çizgesi


14.Soru

Aşağıdaki çizgenin hangi köşe noktasının derecesi en büyüktür?


b

c

d

e

f


15.Soru

Aşağıda verilen matris oyununun yukarı değeri nedir?


4

-9

7

-2

11


16.Soru

12 günde bir nöbet tutan bir doktor ilk nöbetini Salı günü tuttuğuna göre 20. nöbetini hangi gün tutar?


Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba


17.Soru

Düzlemsel tek parça bir çizge ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Çizgenin düzlemde belirlediği bölge sayısı + çizgenin köşe noktalarının sayısı = kenar sayısı + 2

Kenar sayısı + çizgenin köşe noktalarının sayısı = Çizgenin düzlemde belirlediği bölge sayısı +2

Çizgenin düzlemde belirlediği bölge sayısı + kenar sayısı = çizgenin köşe noktalarının sayısı - 2

Çizgenin düzlemde belirlediği bölge sayısı + çizgenin köşe noktalarının sayısı = kenar sayısı - 2

Çizgenin düzlemde belirlediği bölge sayısı + çizgenin köşe noktalarının sayısı = 2xÇizgenin düzlemde belirlediği bölge sayısı


18.Soru

Bir çizgede aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Bir çizgede tüm köşe noktalarının dereceleri toplamı çizgedeki kenar sayısının iki katına eşittir.
Bir çizgede tüm köşe noktalarının dereceleri toplamı çift sayıdır.
Bir çizgede dereceleri tek olan köşelerin sayısı çifttir.
Bir çizgede dereceleri çift olan köşe sayısı çifttir.
Bir gezintiyi modelleyen çizgede başlangıç ve bitiş noktaları aynı ise, tüm köşelerin derecesi çifttir.

19.Soru

Aşağıda matrisi verilen oyunda oyuncuların maksimin-minimaks stratejileri nedir?


(3. Satır, 3. Sütun)

(1. Satır, 3. Sütun)

(3. Satır, 1. Sütun)

(1. Satır, 2. Sütun)

(2. Satır, 1. Sütun)